VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ADN
Chi nhánh tại Nghệ An
VPGD Nghệ AN: số 112 Nguyễn Phong Sắc - Phường Hưng Dũng (gần BV Chấn Thương CHỉnh Hình)
VPGD Thanh Hóa: 01B Dương Đình Nghệ kéo dài - Phường Đông Thọ - TP Thanh Hóa
  • HOTLINE1 0984183259

  • HOTLINE2 0913954286

  • HOTLINE3 0984183259

Giới thiệu